Number of the records: 1  

Výskum a vývoj ako predpoklad štvrtej priemyselnej revolúcie

 1. Title Výskum a vývoj ako predpoklad štvrtej priemyselnej revolúcie
  Parallel titleResearch and Development as a Supposition of the Fourth Industrial Revolution
  Author infoJana Sochuľáková
  Author Sochuľáková Jana
  Source document Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). S. 186-192. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019 / Kordoš Marcel ; Holomek Jaroslav ; Grenčíková Adriana ; Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-8075-837-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords inovácie technologické * priemysel 4.0 * výskum * vývoj * klaster * digitalizácia * revolúcia priemyselná * pokrok technologický * politika hospodárska * veda * bezpečnosť * hospodárstvo domáce * vzdelávanie * infraštruktúra * trh práce * miesta pracovné * systémy sociálne * Slovensko * Nemecko
  AnnotationS nástupom digitalizácie prichádza štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá prináša nové požiadavky na priebeh a štruktúru podnikových procesov, kvalitatívne mení metódy a prístupy v manažmente, vyžiada si enormnú zmenu a rozšírenie vzdelania, schopností a zručností ľudskej pracovnej sily, prinesie výrazný posun v ekonomike. Štvrtá priemyselná revolúcia znamená prechod od fázy jednoduchej digitalizácie k inováciám. Zmeny, ktoré prinesú technologické trendy v Industry 4.0, môžu ovplyvniť výrazným spôsobom slovenskú ekonomiku. Zhodnotenie vývoja výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike v období 2010-2017.
  DatabaseARTICLES