Number of the records: 1  

Globalization and Inequality in EU Countries during Program Period 2007-2013

 1. Title Globalization and Inequality in EU Countries during Program Period 2007-2013
  TranslationGlobalizácia a nerovnosť v krajinách EÚ počas programového obdobia 2007-2013
  Author infoDávid Sklenár, Beáta Stehlíková
  Author Sklenár Dávid
  Co-authors Stehlíková Beáta
  Source document Creative and knowledge society : international scientific journal. Vol. 7, no. 2 (2017), s. 5-15. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISSN 1338-5283
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords globalizácia hospodárstva * nerovnosť príjmová * Európska únia * modely ekonomicko-matematické * index globalizácie * analýza zhluková
  AnnotationAnalýza troch indexov - indexu globalizácie obchodu, indexu finančnej globalizácie a kohézneho indexu ako funkcie fuzzy členstva. Závislosť nových indexov a miery nerovnosti príjmov. Použitie fuzzy c-clusteru v rokoch 2007, 2010 a 2007.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF805.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení