Number of the records: 1  

Das Sprachniveau der Deutschlehrer im Fremdsprachenunterricht bezogen auf die Aussprache

 1. Title Das Sprachniveau der Deutschlehrer im Fremdsprachenunterricht bezogen auf die Aussprache
  TranslationThe Language Level of the German Teachers in Foreign Language Teaching Related to the Pronunciation
  Author infoSilvia Adamcová
  Author Adamcová Silvia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 19-26 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie * vyučovanie * jazyky cudzie * nemčina * učitelia
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF406.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1