Number of the records: 1  

Súčasná hospodárska politika ako výsledok neoklasickej syntézy

 1. Title Súčasná hospodárska politika ako výsledok neoklasickej syntézy
  Parallel titleContemporary Economic Policy as a Result of Neoclassical Synthesis
  Author infoJán Lisý
  Author Lisý Ján EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 130-134 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords politika hospodárska * neoklasicizmus * investície * mechanizmus trhový * monetarizmus * teórie ekonomické * veda ekonomická
  AnnotationJohn Maynard Keynes a jeho vízia hospodárskej politiky. Investície ako hlavná príčina nestability trhového hospodárstva (nedostatočný dopyt po investíciách, nedostatočný záujem investovať), a preto by mal štát svojimi zásahmi ovplyvňovať investičnú činnosť. Hospodárska politika z pohľadu neoklasickej ekonómie. Monetarizmus ako jedna z unávaných škôl ekonomickej vedy (hlavný predstaviteľ Milton Friedman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu). Neoklasická syntéza a jej hlavný propagátor P. A. Samuelson.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-014, kópia plného textu