Number of the records: 1  

Investície do školstva a vedy ako zdroj tvorby ľudského kapitálu v Slovenskej republike

 1. Title Investície do školstva a vedy ako zdroj tvorby ľudského kapitálu v Slovenskej republike
  Parallel titleInvestments in Education and Science as a Source of Human Capital Creation in the Slovak Republic
  Author infoMarta Martincová
  Author Martincová Marta EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 180-185 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords financovanie * financie * výdavky * vzdelávanie * školstvo * veda * výskum * porovnanie medzinárodné * Slovensko * Európa
  AnnotationTransformácia školského systému po roku 1989 v Slovenskej republike. Financovanie vzdelávacieho systému v SR. Financovanie vysokoškolského vzdelávavania. Financovanie vzdelávania, vedy a výskumu vo vyspelých krajinách. Verejné výdavky na vedu a výskum (2005-2011). Správa OECD z roku 2017 o tom, ako jednotlivé krajiny Európy a sveta, medzi nimi aj Slovensko, sú na tom s financovaním vzdelávacieho systému.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-021, kópia plného textu