Number of the records: 1  

Vodné toky a hydromelioračné kanále v právnom poriadku SR

 1. Title Vodné toky a hydromelioračné kanále v právnom poriadku SR
  Author infoMartin Bačík, Boris Kováč, Norbert Halmo
  Author Bačík Martin
  Co-authors Kováč Boris
  Halmo Norbert
  Source document Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Roč. 62, č. 5-6 (2019), s. 27-30. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords toky vodné * pojmy * poriadok právny * voda * ochrana vody * Slovensko
  AnnotationVymedzenie pojmov vodný tok a vodná stavba vo vodnom zákone. Poznámky k histórii vodného práva na Slovensku
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 5-6