Number of the records: 1  

Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII

 1. Title Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko)[elektronický zdroj]
  Author infozostavovatelia: Marian Reiff, Martin Lukáčik, recenzenti: Ivan Brezina, Zuzana Čičková ... [et al.]
  Another authors Reiff Marian (Compiler) EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Lukáčik Martin (Compiler) EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Brezina Ivan (Recenzent) EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Čičková Zuzana (Recenzent) EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Event/Corporation Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII . Medzinárodný vedecký seminár , 13. , Zuberec, Slovensko , 18.–20.6.2019
  Ekonomická univerzita v Bratislave . Fakulta hospodárskej informatiky , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2019. - 187 s. CD-ROM [11,90 AH]
  ISBN978-80-225-4617-1
  NotePopis urobený: 19.6.2019
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak, Czech, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  Keywords veda ekonomická * výskum * metódy kvantitatívne * teória hier * rozhodovanie * analýzy * metódy optimalizačné * modely ekonometrické
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  References (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number906335-906337
  No. of Archival CopyE19 00241-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Zuberec 2019.pdf15.7 MBz IP adresy SEK po prihlásení
  electonic book

  electonic book

  Call numberLocationSublocationInfo
  906335SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only
  906336SEKSklad knižničného fonduavailaible
  906337SEKSklad knižničného fonduavailaible