Number of the records: 1  

Priebežná účtovná závierka, ktorej zostavenie ustanovuje osobitný predpis

 1. Title Priebežná účtovná závierka, ktorej zostavenie ustanovuje osobitný predpis
  Author infoMonika Adamíková
  Author Adamíková Monika
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 24, č. 10 (2019), s. 31-37. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords pravidlá účtovné * dane z príjmov * závierka účtovná konsolidovaná * knihy účtovné * účtovníctvo podvojné
  AnnotationZostavenie priebežnej účtovnej závierky ustanovuje § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. V zmysle tohto ustanovenia účtovná jednotka okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje v priebehu účtovného obdobia aj priebežnú účtovnú závierku, ak to vyžaduje osobitný predpis. Zákon o účtovníctve odkazuje napríklad na zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., § 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 10