Number of the records: 1  

MIC 2018: Reflection on the Mediterranean

 1. Title MIC 2018: Reflection on the Mediterranean : Proceedings of the Mediterranean Conference, (Vis, Croatia), 2018. Mediterranean Issues. Book 2
  Author infoEditors: Katica Jurčević, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Ozana Ramljak, Reviewers: Charles Farrugia, Mirjana Miličević
  Another authors Jurčević Katica (Editor)
  Kaliterna Lipovčan Ljiljana (Editor)
  Ramljak Ozana (Editor)
  Farrugia Charles (Recenzent)
  Miličević Mirjana (Recenzent)
  Event/Corporation MIC 2018: Reflection on the Mediterranean . Mediterranean Conference , Vis, Croatia , 2018
  Institute of Social Sciences Ivo Pilar , (Zagreb, Croatia)
  VERN' University of Applied Sciences , (Zagreb, Croatia)
  Issue dataZagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' Group , 2019. - [671 s.]
  Issue1st Edition
  ISBN978-953-7964-77-1 (Institute of Social Sciences Ivo Pilar) , 978-953-8101-04-5 (VERN' Group)
  Document kindmiscellanea
  LanguageEnglish
  Country of EditionCroatia
  systematics 332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Keywords kultúra * história * zvyklosti kultúrne * ekonómia * veda ekonomická * turistika * služby verejné * rozvoj hospodársky * migrácia * bezpečnosť * geografia * komunikácia * vzdelávanie * šport * Stredomorie
  DatabaseBOOKS
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00597-001, kópia titul. strany