Number of the records: 1  

Akademické formáty v slovenskom univerzitnom prostredí

 1. Title Akademické formáty v slovenskom univerzitnom prostredí
  Parallel titleAcademic Formats in the Slovak University Environment
  Author infoRoman Kvapil
  Author Kvapil Roman EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov a odborných článkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. - 7. júna 2019. S. 77-87. - Košice : Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach, 2019 / Kaščáková Eva ; Kožaríková Henrieta ; Alieva Lenka ; Czéreová Beáta ; Hájik Tomáš ; FORLANG 2019 cudzie jazyky v akademickom prostredí. ISBN 978-80-553-3398-4. ISSN 1338-5496
  NoteKEGA 015EU-4/2019
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords články * práce diplomové * práce kvalifikačné * vzdelávanie vysokoškolské * veda * štylistika
  AnnotationAkademické písanie a náučný štýl - základná charakteristika. Tradícia verzus zrozumiteľnosť akademických formátov - porovnanie vybraných štýlov. Typ francúzskeho náučného štýlu. Typ nemeckého (rakúskeho) náučného štýlu. Typ anglosaského náučného štýlu. Abstrakt - akademický subformát. Zásady tvorby abstraktu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00673-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF13.3 MBz IP adresy SEK po prihlásení