Number of the records: 1  

Návrhy de lege ferenda vzťahujúce sa na reguláciu finančného poradenstva

 1. Title Návrhy de lege ferenda vzťahujúce sa na reguláciu finančného poradenstva
  Parallel titleProposals De Lege Ferenda Relating to the Regulation of Financial Advisory
  Author infoAndrea Slezáková
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Studia Iuridica Cassoviensia. Roč. 8, č. 1 (2020), s. 88-98 (online). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995
  NoteAPVV-16-0553
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poradenstvo finančné * poradcovia finanční * banky * Slovensko * spotrebitelia * dohľad bankový * ochrana investícií
  AnnotationÚvahy a návrhy de lege ferenda. Prvý návrh de lege ferenda zameraný na potenciálnu zmenu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Druhý návrh de lege ferenda zameraný na zavedenie právneho inštitútu predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Tretí návrh de lege ferenda spájaný s preverovaním pripravenosti na finančné poradenstvo prostredníctvom miestnej obhliadky.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00145-001, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF410.4 KBverejne dostupné
Number of the records: 1