Number of the records: 1  

Performing the Activities of the Commercial Investment Advisor in Austria and of the Financial Advisor in Slovakia

 1. Title Performing the Activities of the Commercial Investment Advisor in Austria and of the Financial Advisor in Slovakia
  TranslationVykonávanie činnosti poradcu pre komerčné investície v Rakúsku a finančného poradcu na Slovensku
  Author infoAndrea Slezáková
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 13, č. 1 (2020), s. 63-72 (online). - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poradenstvo investičné * poradenstvo finančné * poradcovia finanční * živnosti * Rakúsko * Slovensko * investície
  AnnotationFinančné poradenské služby v oblasti poskytovania poradenstva o rôznych finančných produktoch, ako sú pôžičky, poistenie a investície. Významné rozdiely v regulácii komerčného investičného poradcu v Rakúsku a finančného poradcu na Slovensku.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00168-006, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF322.6 KBverejne dostupné
Number of the records: 1