Number of the records: 1  

riadenie času

 1. Subject h.riadenie času
  Subject h.time management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  331.103 - Organizácia práce
  Database250h - eco-index
  References (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (28) - ARTICLES
  (3) - eco-index
  (32) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1