Number of the records: 1  

zdroje energie obnoviteľné

 1. Subject h.zdroje energie obnoviteľné
  Subject h.renewable energy resources
  Eco-code620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 218  : Zdroje neustále sa dopĺňajúcej energie čerpanej jednak zo slnka, jednak z tepla produkovaného zemským jadrom. Má rôzne formy. Medzi obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa zaraďuje slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia, vodná energia a energia biomasy. Medzi nepochybné výhody OZE patrí nevyčerpateľnosť tejto energie a obrovský potenciál jej využívania.
  Database250h - eco-index
  References (286) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (192) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (96) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1