Number of the records: 1  

Európska centrálna banka

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date18.01.2023
  Database250h - eco-index
  References (98) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (165) Catalogue documents - ARTICLES
  (58) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.Európska centrálna banka
  Subject h.European Central Bank
  Eco-code339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Look insteadECB
  Source of Data Verification : ECB vznikla 1. júna 1998, je jednou z najmladších centrálnych bánk a je centrálnou bankou pre 12 krajín eurozóny. Prvou základnou úlohou ktorú plnila s centrálnymi bankami členských krajín eurozóny bolo vytvorenie Eurosystému a zavedenie novej spoločnej meny. Prvoradou úlohu ECB je zabezpečenie stability eura, predovšetkým z hľadiska jeho kúpnej sily.ECB zabezpečuje stabilitu spoločnej meny v 12 krajinách s rôznou históriou, kultúrou a ekonomickým zázemím.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.