Number of the records: 1  

ekonomika znalostná

 1. Subject h.ekonomika znalostná
  Subject h.knowledge economy
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Look insteadekonomika vedomostná - ekonomika poznatková
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 410  : Termín vznikol v druhej polovici 20. storočia na označenie takého typu ekonomiky, ktorý je založený predovšetkým na využívaní vedomostí a znalostí. Od 90. rokov 20. st. sa ako znalostná ekonomika označuje taký stupeň vo vývoji zmiešaných trhových ekonomík, ktorý je spojený s rozvojom odvetví informačných a komunikačných technológií a s rastom ich vplyvu vo všetkých sférach ekonomickej činnosti. Vo svojej podstate odráža posun od technicko-fyzikálnych faktorov k faktorom založeným na vedomostiach a ľudskom kapitáli.
  Database250h - eco-index
  References (152) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (21) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1