Number of the records: 1  

aktíva

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date24.10.2014
  Database250h - eco-index
  References (6) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (291) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (482) Catalogue documents - ARTICLES
  (345) Catalogue documents - BOOKS
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.aktíva
  Subject h.assets
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, s. 29  : Ľavá strana súvahy firiem, ktorá vyjadruje stav imania a člení sa: a) podľa ekonomického určenia majetku, napr. základné prostriedky, zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky a ostatné aktíva (cenné papiere, účasti, podiely); b) podľa likvidity položiek, napr. peňažná hotovosť, vklady v bankách, ostatné pohľadávky, zásoby, základné prostriedky. Členenie podľa ekonomického určenia sa uplatňuje v európskej kontinentálnej oblasti, členenie podľa likvidity v anglo-americkej sfére.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.