Number of the records: 1  

amortizácia

 1. Subject h.amortizácia
  Subject h.amortization
  Eco-code657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 17  : Účtovný proces postupného znižovania hodnoty zložiek majetku hospodáriaceho subjektu na ťarchu jeho nákladov, resp. zisku.
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ARTICLES
  (15) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.