Number of the records: 1  

analýza finančná

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date27.04.2010
  Database250h - eco-index
  References (473) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (526) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (367) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.analýza finančná
  Subject h.financial analysis
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  658.16 - Finančná reorganizácia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 38  : Vedecká disciplína so širokým využitím v podnikovom riadení zaoberajúca sa finančnou situáciou podniku. Jej úlohou je kvantitatívne vyjadriť dosiahnutú úroveň a dynamiku finančnej situácie, identifikovať činitele, ktoré ich determinovali.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.