Number of the records: 1  

asertivita

 1. Subject h.asertivita
  Subject h.assertiveness
  Eco-code159.9 - Psychológia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 17  : Spôsob/metóda nácviku nekonfliktného správania/komunikácie neagresívnou formou presadiť vlastný názor; prvýkrát ju opísal americký psychológ J. Salter. V psychológii je definovaná ako spôsob priamo, primerane a úprimne vyjadrovať vlastné myšlienky, pocity, city, tak v pozitívnej, ako aj v negatívnej podobe, bez porušenia práv iných ľudí, ale aj svojich vlastných. Zdravé a primerané, t. j. pozitívne sebapresadzovanie, ktoré je zakotvené v silnej sebadôvere človeka.
  Database250h - eco-index
  References (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) - ARTICLES
  (17) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.