Number of the records: 1  

chudoba

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date27.05.2019
  Database250h - eco-index
  References (363) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (487) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (485) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.chudoba
  Subject h.poverty
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  330.59 - Životná úroveň
  Look insteadbieda
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 55  : Stav núdze, kedy ľudia nemajú dostatok prostriedkov k svojej existencii. Rozlišuje sa chudoba subjektívna a objektívna. Subjektívna chudoba je stav, v ktorom sa ocitne jedinec v dôsledku svojich nesplnených alebo neuskutočnených túžob, pričom i táto chudoba môže mať základ v nedostatku finančných zdrojov; objektívna chudoba je zreteľnou čiarou medzi "nechudobou" a chudobou, ktorá sa zisťuje na základe analýz sociálno-ekonomických ukazovateľov.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.