Number of the records: 1  

dane z nehnuteľností

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date19.06.2018
  Database250h - eco-index
  References (51) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (223) Catalogue documents - ARTICLES
  (52) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.dane z nehnuteľností
  Subject h.real estate taxes
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 63  : Daň z nehnuteľností je typom jednej priamej majetkovej dane alebo viacerých majetkových daní; je to tzv. reálna daň. Povinnosť platiť túto daň vzniká na základe vlastníckeho alebo užívacieho vzťahu k nehnuteľnosti. Patrí do skupiny miestnych daní a je dôležitým príjmom rozpočtu obcí.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.