Number of the records: 1  

dane z prevodu a prechodu nehnuteľností

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date19.06.2018
  Database250h - eco-index
  References (6) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (31) Catalogue documents - ARTICLES
  (7) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.dane z prevodu a prechodu nehnuteľností
  Subject h.real estate transfer taxes
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 64  : Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností - jedna z priamych daní, kde môže byť osobitne zavedená daň z dedičstva a osobitne daň z darovania. Jej výška závisí od výšky základu dane, od osoby daňovníka, poručiteľa a prevodcu majetku (nehnuteľnosti), od príbuzenského alebo iného osobného vzťahu k daňovníkovi a iných skutočností.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.