Number of the records: 1  

efektívnosť investícií

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date27.11.2009
  Database250h - eco-index
  References (64) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (79) Catalogue documents - ARTICLES
  (24) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.efektívnosť investícií
  Subject h.investment efficiency
  Eco-code330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 217  : Pomer medzi celkovou ekonomickou, resp. ekonomickou a sociálnou výnosnosťou investície (prírastok alebo zníženie zisku, zvýšenie alebo zníženie výrobných nákladov) a jednorazovými nákladmi v určitom časovom úseku (zvyčajne v cieľovom roku, t. j. pri dosiahnutí plnej výrobnej kapacity).
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.