Number of the records: 1  

fúzie

 1. Subject h.fúzie
  Subject h.mergers
  Eco-code334.75/.76 - Nadpodnikové organizačné formy
  65.016 - Vývoj podniku v čase
  658.16 - Finančná reorganizácia
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 99  : Proces, pri ktorom sa dve (alebo viaceré) spoločnosti spájajú do jedného ekonomického a právneho celku, tzv. nástupnickej spoločnosti. Celkové imanie jednej spoločnosti (alebo viacerých spoločností) je prevedené na druhú spoločnosť, pričom aspoň jedna zo spoločností zaniká bez likvidácie a jej vlastníci dostávajú spravidla podiely nástupnickej spoločnosti s možnosťou čiastočnej výplaty v peniazoch. Rozlišujeme dva typy fúzií: zlúčením a splynutím.
  Database250h - eco-index
  References (210) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (250) - ARTICLES
  (168) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.