Number of the records: 1  

hospodárstvo svetové

 1. Subject h.hospodárstvo svetové
  Subject h.world economy
  Eco-code339.9 - Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 755  : Predstavuje trvalo sa globalizujúci reálny sociálno-ekonomický systém, ktorého základnými prvkami sú národné ekonomiky a väzbami medzi nimi toky tovaru, služieb a mobilných faktorov výroby. Tento systém má určité vlastnosti, ktorými sú dynamika a otvorenosť voči vonkajšiemu okoliu. Merateľné vlastnosti prvkov (subjekty svetovej ekonomiky) a vzájomných väzieb (medzinárodné ekonomické vzťahy) vytvárajú štruktúru svetovej ekonomiky. Táto vypovedá o stavu systému, tj. podmienkach určujúcich jeho správanie v určitom časovom okamihu.
  Database250h - eco-index
  References (542) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (448) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (571) - ARTICLES
  (23) - ELECTRONIC RESOURCES
  (480) - BOOKS
  (24) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1