Number of the records: 1  

hypotéky

 1. Subject h.hypotéky
  Subject h.mortgages
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 331  : Spôsob zabezpečenia pohľadávky, pri ktorom ako záruka vystupuje nehnuteľnosť. V prípade, že v stanovenom termíne dlžník veriteľovi nevyrovná svoju pohľadávku, má veriteľ právo požadovať predaj dlžníkovej nehnuteľnosti a zo získaných prostriedkov uhradiť svoju pohľadávku, a to prednostne pred ostatnými veriteľmi.
  Database250h - eco-index
  References (60) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (94) - ARTICLES
  (38) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1