Number of the records: 1  

index relácií výmenných

 1. Subject h.index relácií výmenných
  Subject h.exchange rate indices
  Eco-code339.5 - Zahraničný obchod
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 321  : Slúži na posúdenie výhodnosti výmeny v zahraničnom obchode na základe porovnania vývoja cien vývozu a cien dovozu. Pre tento index sa používa označenie ITT (terms of trade). Vývoj cien dovozu a vývozu je vyjadrovaný zodpovedajúcimi cenovými indexami.
  Database250h - eco-index
  References (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.