Number of the records: 1  

joint ventures

 1. Subject h.joint ventures
  Subject h.joint ventures
  Eco-code339.94 - Kooperácia. Koprodukcia. Špecializácia. Internacionalizácia výroby
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 69  : Z angl. spojené riziká - sú podniky (obchodné spoločnosti), na založení ktorých sa okrem tuzemských (fyzických či právnických osôb) podieľajú aj podobné osoby majúce trvalé sídlo v zahraničí. Joint ventures tak môžu mať sídlo v danej krajine alebo v zahraničí. V prípade, že by išlo o spojenie podnikov z viacerých krajín, hovoríme o nadnárodnom joint ventures.
  Database250h - eco-index
  References (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (90) - ARTICLES
  (90) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.