Number of the records: 1  

konvergencia

 1. Subject h.konvergencia
  Subject h.convergence
  Eco-code330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 155  : Približovanie, vyrovnávanie úrovne. Rozlišujeme tri druhy: nominálnu, reálnu a štrukturálnu.
  Database250h - eco-index
  References (306) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (257) - ARTICLES
  (69) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.