Number of the records: 1  

majetok hmotný

 1. Subject h.majetok hmotný
  Subject h.tangible assets
  Eco-code657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 181  : Hnuteľný a nehnuteľný majetok takého typu, ako sú budovy, stavby, stroje, zariadenia, zásoby a pod.
  Database250h - eco-index
  References (189) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (253) - ARTICLES
  (165) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1