Number of the records: 1  

manažment finančný

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date30.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (45) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (206) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (175) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Authority database - eco-index
  (223) Catalogue documents - BOOKS
  (5) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.manažment finančný
  Subject h.financial management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Look insteadtreasury management
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 285  : Zdôraznenie priority riadenia finančného hospodárenia podnikov. V popredí záujmu je sledovanie peňažných prúdov hotovostí a tvorby, ako aj použitia zisku firmy. Finančný manažment zdôrazňuje orientáciu riadenia firmy na zabezpečenie trvalej platobnej schopnosti (solventnosti), ktorá je prvoradou podmienkou jej existencie.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.