Number of the records: 1  

migrácia

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date28.05.2015
  Database250h - eco-index
  References (728) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (535) Catalogue documents - ARTICLES
  (566) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.migrácia
  Subject h.migration
  Eco-code314 - Demografia
  325 - Migrácia. Kolonizácia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, 2002, s. 521  : Premiestnenie osôb z východiskového miesta do miesta určenia. Je to forma priestorovej mobility medzi dvoma územnými jednotkami, ktorá znamená obvykle trvalú zmenu v pobyte, t. j. zmenu trvalého bydliska. Rozlišuje sa migrácia vonkajšia (cez hranice štátu - imigrácia, emigrácia) a vnútorná (napr. pohyb obyvateľstva z dediny do mesta).
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.