Number of the records: 1  

monopoly

 1. Subject h.monopoly
  Subject h.monopolies
  Eco-code334.75/.76 - Nadpodnikové organizačné formy
  658.11 - Druhy a formy podnikov
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 226  : Výsadné postavenie ekonomického subjektu na strane ponuky alebo dopytu, kroré sa ekonomicky realizuje dosahovaním monopolne vysokého zisku prostredníctvom monopolne vysokej ceny. Pre ekonomický monopol nie je najdôležitejšia početnosť vystupujúcich ekonomických subjektov (duopol, triopol, atď.), ale ich výsadné postavenie odlišujúce ich od subjektov pôsobiacich v podmienkach dokonalej konkurencie.
  Database250h - eco-index
  References (133) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (104) - ARTICLES
  (207) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1