Number of the records: 1  

nábor pracovníkov

 1. Subject h.nábor pracovníkov
  Subject h.recruitment of workers
  Eco-code331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Database250h - eco-index
  References (52) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (188) - ARTICLES
  (55) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1