Number of the records: 1  

plán podnikateľský

 1. Subject h.plán podnikateľský
  Subject h.business plan
  Eco-code65.012.2 - Plánovanie. Programy. Plány. Plánovacie pomôcky
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 239  : Má svoje špecifické postavenie v integrovanom systéme plánov podniku. Svojim časovým horizontom 1 až 3 roky môže na jednej strane realizovať úlohy obsiahnuté v strategickom pláne, na druhej strane môže byť sám strategickým plánom a zabezpečovať napr. realizáciu významnej investície alebo inovácie. Ak podnikateľský plán predstavuje štart podnikateľského zámeru začínajúceho podnikateľa, vtedy má charakter zakladateľského plánu.
  Database250h - eco-index
  References (99) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (41) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (59) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1