Number of the records: 1  

podnikanie rodinné

 1. Subject h.podnikanie rodinné
  Subject h.family business
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 731  : Špecifické spojenie sociálnej funkcie rodiny s funkciou ekonomickou a podnikateľskou za účelom vytvorenia rodinného podniku. Rodinný podnik nie je osobitne definovaný zákonom, riadi sa príslušnými zákonmi v oblasti podnikateľskej sféry a občianskym zákonníkom. Volí si ľubovoľnú právnu formu a jej zodpovedajúce orgány. Rodinný podnik tvoria príslušníci užšej i širšej rodiny, môžu ho tvoriť aj iní zamestnanci.
  Database250h - eco-index
  References (75) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (84) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (31) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1