Number of the records: 1  

poistenie životné investičné

 1. Subject h.poistenie životné investičné
  Subject h.capital life insurance
  Eco-code368 - Poisťovníctvo
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 198  : Perspektívna forma životného poistenia, ktorá spája výhody klasického životného poistenia a sporenia prostredníctvom kolektívneho investovania do vybraného finančného fondu podľa konštrukcie poistného produktu. Je vhodné pre tých, ktorí majú voľné finančné prostriedky, chcú ich vyššie zhodnotiť a zároveň sú ochotní prebrať na seba určité riziko investovania.
  Database250h - eco-index
  References (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1