Number of the records: 1  

poisťovne komerčné

 1. Subject h.poisťovne komerčné
  Subject h.insurance companies
  Eco-code368 - Poisťovníctvo
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 342  : Komerčná poisťovňa - právnická osoba, akciová spoločnosť, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného v súlade s príslušnou právnou normou daného štátu. Môže však mať aj právnu formu európskej spoločnosti.
  Database250h - eco-index
  References (151) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (106) - ARTICLES
  (11) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.