Number of the records: 1  

politika sociálna

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date24.09.2018
  Database250h - eco-index
  References (66) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (343) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (975) Catalogue documents - ARTICLES
  (5) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (873) Catalogue documents - BOOKS
  (11) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.politika sociálna
  Subject h.social policy
  Eco-code304 - Spoločenské problémy všeobecne. Sociálna politika
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 151  : Časť štátnej politiky, ktorá v súlade s celkovými zámermi spoločnosti sleduje dosiahnutie vymedzených zámerov sociálneho rozvoja spoločnosti i jednotlivých skupín obyvateľstva. Realizáciou opatrení sociálnej politiky sa zabezpečuje uspokojovanie niektorých spoločnosťou uznávaných potrieb občanov. Sociálna politika konkrétnej vlády je súčasťou jej programového vyhlásenia.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.