Number of the records: 1  

prostredie podnikateľské

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date17.08.2017
  Database250h - eco-index
  References (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (777) Catalogue documents - ARTICLES
  (272) Catalogue documents - BOOKS
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.prostredie podnikateľské
  Subject h.business environment
  Eco-code330.101.541 - Makroekonomika
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 327  : Je charakterizované podmienkami, v ktorých sa realizuje podnikateľský proces, t. j. proces formovania podnikov a realizácia ich podnikateľských aktivít. Zahŕňa vplyvy procesov prebiehajúcich mimo podnikovej sféry, ktorým sa podniky musia prispôsobovať (makroprostredie) a pôsobenie mikroprostredia, t. j. subjektov, s ktorými sú podniky v priamom styku a kde je ovplyvňovanie vzájomné - podnikateľské makroprostredie a podnikateľské mikroprostredie.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.