Number of the records: 1  

prostriedky reklamné

 1. Subject h.prostriedky reklamné
  Subject h.advertising mediums
  Eco-code659.1 - Propagácia. Reklama
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 718  : Materializované vyjadrenie reklamného oznámenia. Reklamný prostriedok prenáša prostredníctvom vhodného nositeľa reklamy od subjektu k vnímateľovi reklamy žiadúce informácie. Pomocou samostatného alebo kombinovaného pôsobenia slova, obrazu, zvuku, pohybu, niekedy aj vône, chuti a hmatu, vyjadruje určité reklamné oznámenie - informáciu a podnet na činnosť, zaujatie postoja k predmetu reklamy, impulz na žiadúce správanie.
  Database250h - eco-index
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (81) - ARTICLES
  (24) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1