Number of the records: 1  

rast hospodársky

 1. Subject h.rast hospodársky
  Subject h.economic growth
  Eco-code330.35 - Hospodársky rast
  338.1 - Hospodárska situácia
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 771  : Zvyšovanie celkového outputu krajiny v danom časovom intervale. Hospodársky rast sa zvyčajne meria pomocou ročnej miery rastu reálneho GDP (alebo reálneho potenciálneho GDP) danej krajiny.
  Database250h - eco-index
  References (18) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (16) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1