Number of the records: 1  

reformy

 1. Subject h.reformy
  Subject h.reforms
  Eco-code65.011.8 - Zlepšenie. Reformy. Reorganizácia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 279  : Obnovenie, zmena, náprava, oprava, zlepšenie; pretváranie pomerov postupným zlepšovaním a prispôsobovaním existujúceho stavu (na rozdiel od revolúcie, ktorá predstavuje zvart, obrat, podstatnú zmenu). Cieľom reformných procesov je optimalizovať systém riadenia a fungovania ekonomiky.
  Database250h - eco-index
  References (248) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (589) - ARTICLES
  (831) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.