Number of the records: 1  

reťazce dodávateľsko-odberateľské

 1. Subject h.reťazce dodávateľsko-odberateľské
  Subject h.supplier-customer chains
  Eco-code164 - Matematická logika. Logistika
  339.378 - Obchodná sieť
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 184  : Subjekty, ktoré sa podieľajú na distribúcii produktov. Stávajú sa partnermi - nie konkurentmi. Výsledným efektom je pokles nákladov pre všetky subjekty.
  Database250h - eco-index
  References (148) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (124) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (60) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1