Number of the records: 1  

rovnováha hospodárska

 1. Subject h.rovnováha hospodárska
  Subject h.economic equilibrium
  Eco-code330.36 - Hospodárska rovnováha. Proporcionalita národného hospodárstva
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 224  : Situácia vyznačujúca sa v ekonomike súladom medzi potrebami a zdrojmi potrebnými na ich uspokojenie, prípadne súladom medzi ponukou a dopytom. Ekonomická rovnováha, považovaná za priaznivú ekonomickú skutočnosť, je v podmienkach trhovej ekonomiky úzko spätá s rovnováhou na trhu (trhovou rovnováhou).
  Database250h - eco-index
  References (63) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (143) - ARTICLES
  (142) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.