Number of the records: 1  

rozhodovanie za neurčitosti

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date08.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (19) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) Catalogue documents - ARTICLES
  (22) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.rozhodovanie za neurčitosti
  Subject h.decision making under uncertainty
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 294  : Subjekt rozhodovania síce pozná varianty riešenia, ale nevie s istotou určiť, ktorý stav okolia sa vyskytne. Pozná len pravdepodobnosť ich výskytu, a teda aj dôsledok jednotlivých variantov pri jednotlivých stavoch okolia bude len pravdepodobný (očakávaný), rovnajúci sa súčinu užitočnosti a pravdepodobnosti výskytu príslušného stavu okolia. Celkový pravdepodobný dôsledok príslušného variantu sa bude rovnať súčtu očakávaných dôsledkov variantu pri jednotlivých stavoch okolia.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.