Number of the records: 1  

sankcie

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date21.08.2017
  Database250h - eco-index
  References (77) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (291) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (48) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.sankcie
  Subject h.sanctions
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 740  : Následná forma postihu za porušenie platných zákonných noriem sledujúca cieľ prinúťiť ekonomický subjekt k ich dodržiavaniu. Ku konkrétnym formám sankcií patria napr. pokuty, penále, dodatkové odvody dane, rozličné formy vecných postihov.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.