Number of the records: 1  

služby bankové

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date04.08.2014
  Database250h - eco-index
  References (69) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (440) Catalogue documents - ARTICLES
  (102) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.služby bankové
  Subject h.banking services
  Eco-code336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 28  : Služby poskytované obchodnými bankami. K najdôležitejším patria vedenie účtu a platobný styk, správa pohľadávok a cenných papierov klienta, investovanie na účet klienta, finančný lízing, poskytovanie záruk a otváranie akreditívov, poskytovanie poradenských služieb, prenájom bezpečnostných schránok a pod.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.