Number of the records: 1  

služby sociálne

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date24.09.2018
  Database250h - eco-index
  References (13) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (86) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (238) Catalogue documents - ARTICLES
  (96) Catalogue documents - BOOKS
  (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.služby sociálne
  Subject h.social services
  Eco-code338.46 - Služby. Terciárny sektor
  331.34 - Sociálna politika v podniku
  36 - Zabezpečenie duchovných a hmotných životných potrieb
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 151  : Odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti osoby viesť samostatný život, podporu jej začlenenia do spoločnosti, riešenie krízovej sociálnej situácie osoby a rodiny, prevenciu sociálneho vylúčenia osoby alebo rodiny.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.